TarikhJenisPenceramahStatus
22/01/2015Peringkat Bahagian dan Ke BawahOmar bin Mat Diluluskan
06/03/2015Peringkat NegeriEllysha binti Razali Diluluskan oleh KPP Dakwah
10/05/2015Peringkat Bahagian dan Ke BawahMenunggu cadangan JAISDiluluskan
22/05/2015Peringkat Bahagian dan Ke BawahMohammad Syarifuddin Bin Abd KadirDiluluskan
23/05/2015Peringkat NegeriZulhazlie bin Rambli Diluluskan oleh KPP Dakwah
24/09/2015Peringkat NegeriMohd Isselahuddin bin Kameri Desk Officer (Permohonan Baru)
01/10/2015Peringkat NegeriAbang Borhanuddin bin Abang Ahmad MasuineDesk Officer (Permohonan Baru)
29/10/2015Peringkat Bahagian dan Ke BawahKhalipah bin Juli Diluluskan
16/11/2015Peringkat NegeriAsmahwaty@Asmah Bin Ahmad (Hjh)Diluluskan oleh KPP Dakwah
24/11/2015Peringkat NegeriAsmahwaty@Asmah Bin Ahmad (Hjh)Diluluskan oleh KPP Dakwah
30/11/2015Peringkat NegeriAsmahwaty@Asmah Bin Ahmad (Hjh)Diluluskan oleh KPP Dakwah
01/12/2015Peringkat NegeriAsmahwaty@Asmah Bin Ahmad (Hjh)Diluluskan oleh KPP Dakwah
21/01/2016Peringkat NegeriWahab Sallehuddin LingDiluluskan oleh KPP Dakwah
11/02/2016Peringkat NegeriMenunggu cadangan JAISDesk Officer (Permohonan Baru)
14/05/2016Peringkat NegeriAsmahwaty@Asmah Bin Ahmad (Hjh)Diluluskan oleh KPP Dakwah
13/04/2016Peringkat NegeriMohd Isselahuddin bin Kameri KPP (Pengesahan)
07/04/2016Peringkat NegeriMohamad bin Haji Sinosi Diluluskan oleh KPP Dakwah
23/04/2016Peringkat Bahagian dan Ke BawahMohamad bin Haji Sinosi Diluluskan
12/05/2016Peringkat Bahagian dan Ke BawahMohd Isselahuddin bin Kameri Diluluskan
19/05/2016Peringkat Bahagian dan Ke BawahRuddy bin JonenDiluluskan
20/05/2016Peringkat Bahagian dan Ke BawahMenunggu cadangan JAISDesk Officer (Permohonan Baru)
06/10/2016Peringkat Bahagian dan Ke BawahMenunggu cadangan JAISPemohon (Maklumat Lanjut Diperlukan)
13/10/2017Peringkat Bahagian dan Ke BawahAwang Nib Zuhairi bin Awang AhmadDiluluskan
10/02/2018Peringkat NegeriKhalipah bin Juli Diluluskan oleh KPP Dakwah
10/02/2018Peringkat NegeriMohamad bin Haji Sinosi Diluluskan oleh KPP Dakwah
01/04/2020Peringkat Bahagian dan Ke BawahMenunggu cadangan JAISDesk Officer (Permohonan Baru)
03/04/2020Peringkat Bahagian dan Ke BawahMOHAMAD SELIMAN BIN HAMBALIDesk Officer (Permohonan Baru)
03/04/2020Peringkat Bahagian dan Ke BawahMo Ali @Amin bin Saripan@SeripanDesk Officer (Permohonan Baru)
17/08/2020Peringkat Bahagian dan Ke BawahMenunggu cadangan JAISDesk Officer (Permohonan Baru)
18/08/2020Peringkat Bahagian dan Ke BawahMenunggu cadangan JAISDesk Officer (Permohonan Baru)
18/08/2020Peringkat Bahagian dan Ke BawahMenunggu cadangan JAISDesk Officer (Permohonan Baru)
19/08/2020Peringkat Bahagian dan Ke BawahMenunggu cadangan JAISDesk Officer (Permohonan Baru)
TarikhJenisPenceramahStatus
20/03/2015Peringkat NegeriEllysha binti Razali Diluluskan oleh KPP Dakwah
06/04/2015Peringkat Bahagian dan Ke BawahSuharman EdwardDiluluskan
23/05/2015Peringkat NegeriAsmahwaty@Asmah Bin Ahmad (Hjh)Diluluskan oleh KPP Dakwah
TarikhJenisPenceramahStatus
23/05/2015Peringkat Bahagian dan Ke BawahMohammad Syarifuddin Bin Abd KadirDiluluskan
23/05/2015Peringkat Bahagian dan Ke BawahMohammad Syarifuddin Bin Abd KadirDiluluskan
24/05/2015Peringkat Bahagian dan Ke BawahMohammad Syarifuddin Bin Abd KadirDiluluskan
18/04/2016Peringkat NegeriMohamad bin Haji Sinosi Diluluskan oleh KPP Dakwah
05/05/2016Peringkat Bahagian dan Ke BawahMenunggu cadangan JAISPemohon (Maklumat Lanjut Diperlukan)
25/04/2017Peringkat Bahagian dan Ke BawahMuhammad Adib bin Saini Desk Officer (Permohonan Baru)
TarikhJenisPenceramahStatus
24/05/2015Peringkat Bahagian dan Ke BawahMohammad Syarifuddin Bin Abd KadirDiluluskan
19/05/2015Peringkat NegeriMohamad bin Haji Sinosi Diluluskan oleh KPP Dakwah
19/09/2015Peringkat NegeriMohd Isselahuddin bin Kameri Desk Officer (Permohonan Baru)
16/02/2017Peringkat Bahagian dan Ke BawahKhalipah bin Juli Diluluskan
10/02/2018Peringkat NegeriMohamad bin Haji Sinosi Diluluskan oleh KPP Dakwah
TarikhJenisPenceramahStatus
08/06/2015Peringkat NegeriSuharman EdwardPAIB/Ketua UKI (Kelulusan/Sokongan)
28/07/2015Peringkat NegeriAsmahwaty@Asmah Bin Ahmad (Hjh)Diluluskan oleh KPP Dakwah
15/08/2015Peringkat Bahagian dan Ke BawahWan Sulaiman b. Wan Maulana PAIB/Ketua UKI (Kelulusan/Sokongan)
01/09/2015Peringkat Bahagian dan Ke BawahMenunggu cadangan JAISDesk Officer (Permohonan Baru)
17/09/2015Peringkat NegeriMohd Isselahuddin bin Kameri Desk Officer (Permohonan Baru)
15/09/2015Peringkat NegeriAbdul Hadi Bin Tony@ Abd HalimDesk Officer (Permohonan Baru)
26/11/2015Peringkat NegeriWahab Sallehuddin LingDiluluskan oleh KPP Dakwah
25/05/2016Peringkat NegeriMohd Isselahuddin bin Kameri Diluluskan oleh KPP Dakwah
TarikhJenisPenceramahStatus
24/10/2015Peringkat NegeriAsmahwaty@Asmah Bin Ahmad (Hjh)Diluluskan oleh KPP Dakwah
15/10/2015Peringkat Bahagian dan Ke BawahWan Nazarul Bin Wan Abdul LatipDiluluskan
15/10/2015Peringkat Bahagian dan Ke BawahWan Nazarul Bin Wan Abdul LatipDiluluskan
TarikhJenisPenceramahStatus
05/10/2016Peringkat Bahagian dan Ke BawahDzulhadzri Japar Shedik PAIB/Ketua UKI (Kelulusan/Sokongan)
TarikhJenisPenceramahStatus
13/09/2018Peringkat Bahagian dan Ke BawahMenunggu cadangan JAISDesk Officer (Permohonan Baru)
06/04/2019Peringkat NegeriKhalidi bin Ibrahim PAIB/Ketua UKI (Kelulusan/Sokongan)
05/04/2019Peringkat NegeriAhmad Firdaus bin YusufDiluluskan oleh KPP Dakwah
23/04/2019Peringkat NegeriRukaiah binti Zen PAIB/Ketua UKI (Kelulusan/Sokongan)
03/05/2019Peringkat Bahagian dan Ke BawahMenunggu cadangan JAISPAIB/Ketua UKI (Kelulusan/Sokongan)
10/05/2019Peringkat NegeriAhmad Firdaus bin YusufDiluluskan
TarikhJenisPenceramahStatus
08/11/2019Peringkat Bahagian dan Ke BawahMenunggu cadangan JAISDesk Officer (Permohonan Baru)
17/08/2020Peringkat Bahagian dan Ke BawahMenunggu cadangan JAISDesk Officer (Permohonan Baru)