Tarikh Bacaan: 18/09/2020
Tajuk Khutbah: “PERPADUAN DALAM KEPELBAGAIAN”
1) 31. Khutbah Jumaat 18 September 2020 (Perpaduan Dalam Kepelbagaian).pdf
Selanjutnya