Pekeliling Masjid, Tanah Perkuburan & Lembaga Amanah
HAL EHWAL MASJID :

Surat Pekeliling (Perj. Bil. 11/ 2006) Skim Baru Perkhidmatan Pegawai Masjid Negeri Sarawak

Surat Pekeliling (Perj. Bil. 10/ 2007) Syarat-Syarat Tambahan Bagi Skim Baru Perkhidmatan Pegawai Masjid Negeri Sarawak    

Arahan Pemansuhan Penetapan Tempoh Lantikan Pegawai Masjid Berumur 70 tahun Dan Ke Atas

Surat Pekeliling 21 Februari 2019 : Pelantikan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Sebagai Jawatankuasa Masjid/ Surau

Pekeliling Perjawatan Negeri Sarawak Bil. 23 Tahun 2020 : Kadar Elaun Baharu Pegawai-Pegawai Masjid di Negeri Sarawak

Arahan Larangan Memainkan Alat Muzik di Masjid dan Surau di Negeri Sarawak (Termasuk Gendang dan Tabuk)

Pekeliling Bil 1/ 2020 : Pelaporan Kutipan Sadak Jumaat Dan Hari Raya
 
Pekeliling Bil 2/ 2020 : Pelaporan Bertugas Pegawai Masjid

Pekeliling Bil 3/ 2020 : Pelaporan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Masjid/ Surau

Pekeliling Bil. 4/ 2020 : Pindaan Klausa 7.1 Kaedah Pengurusan Masjid dan Surau, 2004 (Pindaan 2008)

Pekeliling Bil 5/ 2020 : Pemakluman Segera Kamatian atau Peletakan Jawatan Pegawai Masjid

Pekeliling Bil 6/ 2020 : Pengesahan Papan Tanda Masjid/Surau

Garis Panduan Permohonan Mendirikan Solat Sunat Hari Raya Majlis Islam Sarawak

Pekeliling Bil 1/ 2021 : Elaun/ Imbuhan Bulanan dan Pelantikan Imam III

Pekeliling Bil 4/ 2021 : Penahanan dan Pemberhentian Elaun dan Imbuhan Pegawai Masjid Akiblat Gagal Mengemukakan Laporan Bertugas

Pekeliling Bil 1/ 2022 : Pekeliling Hal Ehwal Masjid Bil. 1/ 2022: Sambutan Hari Raya Idiladha 1443H/ 2022M

Pemakluman Ordinan Majlis Islam Sarawak - Pengimarahan Masjid Dan Surau
HAL EHWAL TANAH PERKUBURAN :

Garis Panduan Jawatankuasa Pengurusan Tanah Perkuburan Islam- Majlis Islam Sarawak, 2020 & Garis Panduan Pengurusan Kewangan Jawatankuasa Pengurusan Tanah Perkuburan Islam

Surat Pekeliling Bil 1/2020 : Pendaftaran Tanah Perkuburan & Penubuhan Jawatankuasa Pengurusan Tanah Perkuburan

Surat Pekeliling Bil 2/2020 : Pembukaan Akaun Bank Bagi Jawatankuasa Pengurusan Tanah Perkuburan


HAL EHWAL KIBLAT :

Pekeliling Bil 1/2021 : Penentuan Dan Pengesahan Arah Kiblat Bagi Masjid & Surau Bina Baru / Bina Semula dan Tanah Perkuburan Islam Negeri Sarawak