Masjid & Surau
HAL EHWAL MASJID :


Surat Pekeliling (Perj. Bil. 11/ 2006) Skim Baru Perkhidmatan Pegawai Masjid Negeri Sarawak

Surat Pekeliling (Perj. Bil. 10/ 2007) Syarat-Syarat Tambahan Bagi Skim Baru Perkhidmatan Pegawai Masjid Negeri Sarawak  

Kaedah Pengurusan Masjid Dan Surau Negeri Sarawak & Prosedur Kewangan Jawatankuasa Pengurusan Masjid Dan Surau Negeri Sarawak 2004 (Pindaan 2008/2009)  

Arahan Pemansuhan Penetapan Tempoh Lantikan Pegawai Masjid Berumur 70 tahun Dan Ke Atas

Surat Pekeliling 21 Februari 2019 : Pelantikan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Sebagai Jawatankuasa Masjid/ Surau

Makluman Pembukaan Akaun Semasa Bank Rakyat Dan Langganan i-bizRakyat Melalui Program Integriti Kewangan Masjid (PINK)

Pekeliling Perjawatan Negeri Sarawak Bil. 23 Tahun 2020 : Kadar Elaun Baharu Pegawai-Pegawai Masjid di Negeri Sarawak

Arahan Larangan Memainkan Alat Muzik di Masjid dan Surau di Negeri Sarawak (Termasuk Gendang dan Tabuk)

Pekeliling Bil 1/ 2020 : Pelaporan Kutipan Sadak Jumaat Dan Hari Raya
 
Pekeliling Bil 2/ 2020 : Pelaporan Bertugas Pegawai Masjid

Pekeliling Bil 3/ 2020 : Pelaporan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Masjid/ Surau

Pekeliling Bil. 4/ 2020 : Pindaan Klausa 7.1 Kaedah Pengurusan Masjid dan Surau, 2004 (Pindaan 2008)

Pekeliling Bil 5/ 2020 : Pemakluman Segera Kamatian atau Peletakan Jawatan Pegawai Masjid

Pekeliling Bil 6/ 2020 : Pengesahan Papan Tanda Masjid/Surau

Pekeliling Bil 1/ 2021 : Elaun/ Imbuhan Bulanan dan Pelantikan Imam III

Pekeliling Bil 4/ 2021 : Penahanan dan Pemberhentian Elaun dan Imbuhan Pegawai Masjid Akiblat Gagal Mengemukakan Laporan Bertugas

Arahan Menggunakan Teks Khutbah MIS di Semua Masjid Dan Surau Berjumaat Seluruh Sarawak

Pemakluman Ordinan Majlis Islam Sarawak - Pengimarahan Masjid Dan Surau

Pekeliling Bil.1/2023 : Sambutan Hari Raya Idilfitri 1444H/ 2023M

Pekeliling Bil.2/2023 : Kelayakan Calon Jawatankuasa Pengurusan (JKP) Masjid Dan Surau

Pekeliling Bil.4/2023: Pelanjutan Tempoh Pelantikan Jawatankuasa Pengurusan Masjid dan Surau Sarawak sesi 2022-2025 sehingga 31 Disember 2025

Makluman Pembekuan Pelantikan Pegawai Masjid bagi Tahun 2023

Pekeliling Bil.5/2023:
Pemakluman Segera Kepada MIS Sekiranya Ada Permohonan & Mendapati Buku Suhuf Abraham di Masjid dan Surau Sarawak

Pekeliling Bil.6/2023: Pengurusan Akauan Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Masjid dan Surau Sarawak

Pekeliling Bil.7/2023: Mesyuarat Tahunan Masjid dan Surau Seluruh Sarawak Tahun 2023