Munakahat
Masjid, Lembaga Amanah, Tanah Perkuburan
Dakwah
Tauliah, Kebenaran, Permit Mengajar & Berceramah
Perundangan
Pengislaman
Halal
Kehakiman Syariah (Hyper Rangkai)
Fatwa & Hukum (Hyper Rangkai)
Zakat & Fidyah (Hyper Rangkai)
Permohonan Pendaftaran Kursus Pra Perkahwinan
Kursus persediaan bagi pasangan yang ingin berkahwin yang mengandungi modul yang komprehensif.​​​​​​​Sijil kehadiran kursus pra perkahwinan merupakan dokumen yang perlu dilampirkan bersama untuk permohonan berkahwin
Permohonan Nikah
Permohonan kebenaran berkahwin sebelum suatu perkahwinan hendak dilangsungkan hendaklah diperolehi. 

Sila ​​​​​​​rujuk tatacara permohonan


https://kiswa.sarawak.gov.my/forms/PROSEDUR_PERMOHONAN_NIKAH.pdf
Permohonan Daftar Nikah Luar Negeri
Setiap perkahwinan yang telah diakad nikah hendaklah di daftar di bawah Ordinan Undang Undang Keluarga Islam 2001. Oleh yang demikian perkahwinan yang telah di akad nikah di luar negeri atau perkahwinan terdahulu hendaklah didaftarkan melalui permohonan ini. 

Tatacara Permohonan adalah seperti berikut 
​​​​​​​https://kiswa.sarawak.gov.my/forms/PROSEDUR_PERMOHONAN_PENDAFTARAN_NIKAH_LUAR_NEGERI_TERDAHULU.pdf
Permohonan Kad Perakuan Nikah
Permohonan untuk mendapatkan Kad Perakuan Nikah setelah memperolehi Surat Perakuan Nikah. Pemohon hendaklah mendaftar perkahwinan dibawah Ordinan Undang Undang Keluarga Islam 2001 untuk membolehkan pemohon memohon kad perakuan nikah.
Permohonan Khidmat Nasihat
Permohonan untuk mendapatkan khidmat nasihat dan kaunseling profesional dalam menangani, mendepani dan menyelesaikan isu-isu berkaitan perkahwinan dan kekeluargaan.

Tatacara Permohonan adalah seperti berikut:

​​​​​​​https://kiswa.sarawak.gov.my/forms/PROSEDUR_PERMOHONAN_KHIDMAT_NASIHAT.pdf
Permohonan Pendaftaran Perceraian & Pembatalan Nikah
Urusan pendaftaran perceraian setelah mendapat perintah untuk mendafttarkan perceraian diperolehi daripada Mahkamah Syariah
Permohonan Ruju'
-
Permohonan Gantian Surat Nikah, Cerai dan Ruju'
-
Permohonan Pembinaan dan Pendaftaran Masjid/Surau
Semua pembinaan masjid/surau perlu mendapat kebenaran daripada Majlis Islam Sarawak berdasarkan ordinan dan perlu didaftar secara sah... untuk maklumat lanjut, sila klik "mohon sekarang"
Permohonan Pelantikan Jawatankuasa Pengurusan
Masjid/surau perlu ditadbir/diurus oleh satu jawatankuasa yang diluluskan oleh Majlis Islam Sarawak berdasarkan ordinan... untuk maklumat lanjut, sila klik "mohon sekarang"
Permohonan Penggredan Masjid/Surau
Masjid/surau boleh dinaiktaraf/ digred semula oleh Majlis Islam Sarawak khususnya melibatkan status pemberian elaun kepada pegwai masjid atau kebenaran solat jumaat untuk maklumat lanjut, sila klik "mohon sekarang"
Permohonan Pelantikan Pegawai Masjid
Pegawai Masjid (Imam/Bilal/Merbot) perlu dilantik secara sah oleh Majlis Islam Sarawak sebagai satu bentuk tauliah untuk menjalankan tugasan, serta kelayakan dipertimbangkan diberi elaun di bawah Skim Perkhidmatan Pegawai Masjid untuk maklumat lanjut, sila klik "mohon sekarang"
Permohonan Penamatan Perkhidmatan Pegawai Masjid
Pegawai Masjid (Imam/Bilal/Merbot) yang dilantik Majlis Islam Sarawak boleh ditamatkan perkhidmatan atas sebab-sebab yang munasabahuntuk maklumat lanjut, sila klik "mohon sekarang
Permohonan Kebenaran Mendirikan Solat Jumaat
Solat Jumaat bagi masjid/surau hanya boleh dibuat setelah mendapat kebenaran daripada Majlis Islam Sarawak berdasarkan ordinan... untuk maklumat lanjut, sila klik "mohon sekarang"
Permohonan Pengesahan/Semakan Arah Kiblat
Bagi memastikan ibadah serta pematuhan kehendak syara' berkaitan arah kiblat lokasi-lokasi awam boleh ditentukan arah kiblat... untuk maklumat lanjut, sila klik "mohon sekarang"
Permohonan Kebenaran Meroboh/Bertukar Fungsi Masjid/Surau
Meroboh atau mengubah fungsi mana-mana masjid/surau hanya boleh dibuat setelah mendapat kebenaran daripada Majlis Islam Sarawak ... untuk maklumat lanjut, sila klik "mohon sekarang"
Permohonan dan Pendaftaran Tapak Tanah Perkuburan
Semua tanah perkuburan hendaklah didaftar dan diurus oleh Jawatankuasa Pengurusan Tanah Perkubuarn diluluskan oleh Majlis Islam Sarawak... untuk maklumat lanjut, sila klik "mohon sekarang"
Standard Penarafan Bintang Masjid/Surau (SPBMS)
Penarafan yang komprehensif terhadap tahap kualiti pengurusan, pengimarahan, kebersihan dan keceriaan masjid..... klik untuk memohon
Pelaporan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan & Mesyuarat Tahunan Masjid/Surau
Berdasarkan Perkara 7 dan 8 : Kaedah Pengurusan Masjid dan Surau Negeri Sarawak 2004, setiap JKP hendaklah mengemukakan salinan minit mesyuarat dallam tempoh 30 hari selepas mesyuarat kepada Majlis Islam Sarawak.... untuk menghantar minit mesyuarat , sila klik "hantar sekarang"
Khutbah
Untuk memuat turun khutbah jumaat, hari raya dan gerhana ...Sila klik
Pelaporan Kutipan Sadak Jumaat/Hari Raya
Berdasarkan arahan semasa Majlis Islam Sarawak, setiap JKP hendaklah mengemukakan laporan kutipan kutipan Sadak Jumaat/Hari Raya kepada Majlis Islam Sarawak.... untuk menghantar laporan , sila klik "hantar sekarang"
Pelaporan Bertugas Pegawai Masjid
Berdasarkan arahan semasa Majlis Islam Sarawak, setiap JKP hendaklah mengemukakan Laporan Bertugas Pegawai Masjid kepada Majlis Islam Sarawak pada setiap bulan.... untuk menghantar laporan , sila klik "hantar sekarang"
Permohonan Penceramah
Jawatankuasa Masjid/Surau, Agensi Kerajaan/Swasta, NGO's boleh memohon khidmat tenaga Penceramah (dalam kalangan pegawai Jabatan Agama Islam Sarawak sahaja) tanpa perlu menulis surat rasmi, sila klik "mohon sekarang"
Permohonan Perkhidmatan Panel Forum
Jawatankuasa Masjid/Surau, Agensi Kerajaan/Swasta, NGO's boleh memohon khidmat panel forum hal ehwal Islam (dalam kalangan pegawai Jabatan Agama Islam Sarawak sahaja) tanpa perlu menulis surat rasmi, sila klik "mohon sekarang"
Permohonan Kursus
Jawatankuasa Masjid/Surau, Agensi Kerajaan/Swasta, NGO's boleh memohon diadakan kursus hal ehwal yang ditawarkan JJabatan Agama Islam Sarawak sahaja tanpa perlu menulis surat rasmi, sila klik "mohon sekarang"
Pelaporan Kursus
Jawatankuasa Masjid/Surau, Agensi Kerajaan/Swasta, NGO's boleh melaporkan akitiviti Dakwah (program/kursus,bengkel) yang dilaksanakan kepada Jabatan Agama Islam Sarawak sebagai pusat pengumpulan data Dakwah Negeri Sarawak , sila klik "lapor sekarang"
Pelaporan Ceramah
Jawatankuasa Masjid/Surau, Agensi Kerajaan/Swasta, NGO's boleh melaporkan akitiviti Ceramah Agama yang dilaksanakan kepada Jabatan Agama Islam Sarawak sebagai pusat pengumpulan data Dakwah Negeri Sarawak , sila klik "lapor sekarang
Permohonan Tauliah Mengajar/Berceramah
Mana-mana individu yang hendak mengajar/ berceramah/ berkhutbah dalam negeri Sarawak hendaklah mendapat kebenaran daripada Majlis Islam Sarawak berdasarkan Seksyen 58(1)(d), Ordinan Majlis Islam Sarawak, 2001 dan Seksyen 11(1), Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah Sarawak, 2001 untuk permohonan tauliah, sila klik “mohon sekarang”
Permohonan Permit Mengajar
Mana-mana individu yang hendak mengajar di institusi pendidikan Islam (sekolah agama/tahfiz/tadika dan lain-lain) dalam negeri Sarawak hendaklah kebenaran daripada Majlis Islam Sarawak berdasarkan ordinan... untuk maklumat lanjut, sila klik "mohon sekarang"
Laporan Mengajar Guru Al-Quran
Untuk tujuan melapor kelas Al-Quran
Pengurusan Kes Syariah
Untuk kegunaan dalaman Bahagian Pendakwaan Jabatan Agama Islam Sarawak sahaja
Pra Pendaftaran Pengislaman "Online"
 
Permohonan Pindaan Butiran Pengislaman/Gantian Kad Pengislaman
Hanya Pemeluk Agama Islam yang telah didaftar secara sah oleh Pendaftar Pemeluk Agama Islam Negeri Sarawak sahaja, boleh memohon pindaan butiran pengislaman dan gantian Kad Perakuan Memeluk Islam ... untuk maklumat lanjut, sila klik "mohon sekarang"
Direktori Halal Malaysia
Carian produk atau premis yang telah disahkan halal
Permohonan Sijil Pengesahan Halal Malaysia
Semua permohonan halal di Malaysia dibuat melalui MyeHalal dan syarikat hendahkah mendaftar terlebih dahulu... Klik Untuk Memohon
i-Syariah (Sistem Pengurusan Mahkamah Syariah Pintar)
Anda akan dihubungkan ke Sistem Pengurusan Mahkamah Syariah Sarawak untuk mendapat perkhidmatan
e-Kemusykilan
Pertanyaan berkaitan kemusykilan agama sahaja (i-Tibyan Jabatan Mufti Negeri Sarawak)


Perhatian : Akaun Sarawak ID diperlukan bagi mengakses perkhidmatan ini
Irsyad (Penjelasan) Hukum
Irsyad (Penjelasan) Hukum
Info Fatwa
Ruangan ini adalah untuk mengetahui senarai-senarai fatwa di Sarawak
Penerbitan Jabatan Mufti Sarawak
Ruangan ini adalah untuk mendapat bahan-bahan penerbitan oleh Jabatan Mufti Sarawak
Perkhidmatan Di Bawah Tabung Baitulmal Sarawak
Anda akan dibawa ke porttal perkhidmatan Tabung Baitulmal Sarawak (Majlis Islam Sarawak)